Informacje dla absolwentów

Drugi Lekarski Egzamin Uniwersytecki

Uprzejmie informujemy, że przygotowaliśmy Drugi Lekarski Egzamin Uniwersytecki dla studentów obecnego V roku oraz tegorocznych Absolwentów sprawdzający Państwa wiedzę przed ewentualnym zdawaniem Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

Test odbędzie się w dniu 16.09.2017 o godzinie 9:00 i trwa 4 godziny (9:00-13:00) w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia ul. Parkowa 2 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

 Zgłoszenia uczestnictwa:

Stażyści oraz absolwenci w celu zarejestrowania się zobligowani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie rejestracji na egzamin nastąpi w ciągu 2 dni roboczych poprzez podany w formularzu e-mail uczestnika.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: Formularz zapisów dostępny będzie od dnia 14.06.2017 od godziny 14:00 do dnia 12.09.2017 do godziny 10:00.

UWAGA! liczba miejsc ograniczona (140 miejsc) - decyduje kolejność zgłoszeń.

 Organizacja egzaminu:

Na egzamin należy zgłosić się na 20 minut przed rozpoczęciem do Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia ul. Parkowa 2. Każdy uczestnik powinien posiadać legitymację studencką lub dowód osobisty.

Test składa się z 200 pytań (5 możliwości do wyboru, tylko jedna odpowiedź prawidłowa, odpowiedź można zmieniać wielokrotnie). Test trwa 4 godziny i odbywa się w Sali egzaminacyjnej na stanowisku komputerowym przypisanym do danego uczestnika. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu.Po zakończeniu testu uczestnik widzi wyniki szczegółowe (które zawierają ilość pytań wyświetlonych, ilość udzielonych odpowiedzi oraz wszystkie pytania wraz z prawidłowymi odpowiedziami). Maksymalny czas przeglądania pytań po zakończonym teście wynosi 60 minut.

_______________________________________________________________________________________________
Ankieta do suplementu - pobierz
(należy złożyć w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017 roku w formie papierowej i na płycie CD)

Obowiązkowe dokumenty potrzebne do wydania Dyplomu Lekarza należy składać w Dziekanacie Wydziału I ul. Fredry 10 pok. Nr 024:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 13.00

• karta okresowych osiągnięć

• dziennik praktyk  (100 % zaliczonych umiejętności ) 

• karta obiegowa (wydawana będzie w Dziekanacie Wydziału po złożeniu karty okresowych osiągnięć)

• 4 fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm ( w stroju stosownym do okoliczności)
(proszę nie podpisywać zdjęć)

• dowód wpłaty za dyplom – 60 zł (wpłata na subkonto do 30.04.2017r.)

• legitymacja studencka 

• ankieta Biura Karier ( formularz dostępny na stronie Biura Karier UMP)
(należy złożyć w Biurze Karier UMP razem z Kartą obiegową ul. Fredry 10 pokój 17)

W terminie 30 dni od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów absolwent otrzymuje 2 odpisy dyplomu, suplement oraz zaświadczenie o średniej z ocen. 

Odpisy dyplomów i suplement należy odebrać osobiście w wyznaczony 
piątek w godzinach od 10.00 - 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru 
w Dziekanacie Wydziału


Na pisemny wniosek absolwenta uczelnia wydaje odpis dyplomu w języku obcym do którego należy dołączyć 2 fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm, dowód wpłaty za dyplom 40 zł – wpłata na subkonto. 
Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym należy złożyć najpóźniej w ciągu 30 dni o daty odbioru odpisu dyplomu i suplementu. 

Każdorazowe wpłaty za wydanie dyplomu powinny być dokonywane oddzielnym przelewem.