Dla Jednostek dydaktycznych

Wzór pisma - zgoda na przeprowadzenie egzaminów przez niesamodzielnych pracowników - 6-year MD Program

__________________________________________________________________

Standardy kształcenia podstawa prawna:

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DZ.U. z 2012 r. poz. 631

__________________________________________________________________

Wzory formularzy:

przewodnik dydaktyczny i sylabus na I rok tutaj
przewodnik dydaktyczny i sylabus na II rok tutaj
przewodnik dydaktyczny i sylabus na III rok tutaj
przewodnik dydaktyczny i sylabus na IV rok tutaj
przewodnik dydaktyczny i sylabus na V rok tutaj
przewodnik dydaktyczny i sylabus na VI rok tutaj 
przewodnik dydaktyczny i sylabus przedmiotu fakultatywnego tutaj


______________________________________________________________

Ramowy Program Nauczania na kierunku lekarskim rok akademicki 2016/2017

I rok studiów - tutaj II rok studiów - tutaj
III rok studiów - tutaj
IV rok studiów - tutaj
V rok studiów - tutaj
VI rok studiów - tutaj

_________________________________________________________________

Podział roku akademickiego 2017/2018 -
tutaj
_________________________________________________________________

Uchwała
_________________________________________________________________