Dla Jednostek dydaktycznych

Wzór pisma - zgoda na przeprowadzenie egzaminów przez niesamodzielnych pracowników - 6-year MD Program

__________________________________________________________________

Standardy kształcenia podstawa prawna:

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DZ.U. z 2012 r. poz. 631

 Efekty kształcenia- dietetyka:

 Dietetyka I stopnia

 Dietetyka II stopnia

 Efekty kształcenia- neurobiologia:

Neurobiologia

__________________________________________________________________

Uchwała nr 89/2018 Senatu UMP z 23 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 130/2018 Senatu UMP z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w uchwale 89/2018 z 23 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019


______________________________________________________________

Ramowy Program Nauczania na kierunku lekarskim rok akademicki 2017/2018

I rok studiów - tutaj II rok studiów - tutaj
III rok studiów - tutaj
IV rok studiów - tutaj
V rok studiów - tutaj
VI rok studiów - tutaj

_________________________________________________________________

Podział roku akademickiego 2017/2018 -
tutaj
_________________________________________________________________

Uchwała nr 122/2017/2018 Rady Wydziału I z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia liczby prac magisterskich i licencjackich w jednym roku akademickim prowadzonych przez jednego promotora
_________________________________________________________________