Konkursy

Uchwała nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie lub przedłużenie zatrudnienia w ramach konkursu< na stanowisko asystenta i adiunkta tutaj


Uchwała nr 50/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny dorobku naukowego pracowników z obszaru nauk humanistycznych i społecznych dokonywanej na potrzeby awansu stanowiskowego tutaj
KONKURSY


Konkursy na stanowiska w Uczelni
tutaj

________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Profesora 

w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Katedry Neurologii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 19 grudnia 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznaniu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika 

Zakładu Patofizjologii Narządu Ruchu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 23 listopada 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika 

Katedry Patomorfologii i Immunologii Klinicznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 12 listopada 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego

w Katedrze i Klinice Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 24 października 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego

w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Katedry Ginekologii, Połoznictwa i Onkologii Ginekologicznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 24 października 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Zakładu Radiologii Pediatrycznej Katedry Radiologii Ogólnej i Zabiegowej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 12 października 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Katedry Neurologii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 12 października 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Kliniki Neurologii Katedry Neurologii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 12 października 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego

w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 30 września  2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego

w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej II Katedry Pediatrii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 20 sierpnia 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego

w Katedrze i Zakładzie Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły:tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 19 lipca 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Kliniki Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: ltutaj 

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 28 czerwca 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Zakładu Epidemiologii i Higieny Katedry Medycyny Społecznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 28 czerwca 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Katedry i Zakładu Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 15 czerwca 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły:

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Katedry i Zakładu Fizjologii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj 

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 16 maja 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

I Katedry Pediatrii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 16 maja 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych I Katedry Pediatrii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 16 maja 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej III Katedry Pediatrii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 16 maja 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj 

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 16 maja 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Kliniki Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 16 maja 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

________rownika

Kliniki Chorób Wewnętrznych Katedry Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj 

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 16 maja 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj 

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 16 maja 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Katedry Medycyny Społecznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 26 kwietnia 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Katedry Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 26 kwietnia 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Katedry Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj 

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 26 kwietnia 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Zakładu Patomorfologii Klinicznej Katedry Patomorfologii Klinicznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 26 kwietnia 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Gowz i Syzi oray Onkologii Laryngologicznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 26 kwietnia 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701  Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego

w Katedrze Okulistyki i Klinice Okulistycznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 09 kwietnia 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora zwyczajnego

w Katedrze i Klinice Onkologii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: ltutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 05 marca 2018 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego

w Katedrze Immunologii Klinicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły:tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 24 listopada 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika 

Katedry Okulistyki i Kliniki Okulistycznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły:tutaj 

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 16 listopada 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika 

Zakładu Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 16 listopada 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika 

Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 16 listopada 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora zwyczajnego 

w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły:tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 30 października 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora zwyczajnego 

w Katedrze i Zakładzie Fizjologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 30 października 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora zwyczajnego 

w Klinice Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej III Katedry Pediatrii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj 

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 30 października 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego 

w Katedrze i Klinice Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 30 października 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora zwyczajnego 

w Zakładzie Patofizjologii Narządu Ruchu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły:

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 20 października 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora zwyczajnego 

w Zakładzie Zdrowia Publicznego Katedry Medycyny Społeczne
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 23 października 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora zwyczajnego 

w Klinice Onkologii Ginekologicznej Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 30 października 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownika

Katedry Immunologii Klinicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj 

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 12 października 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

III Katedry Pediatrii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 04 sierpnia 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

___________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej III Katedry Pediatrii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 04 sierpnia 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

___________________________________________________________________________________

 

 

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 09 czerwca  2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

___________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Zakładu Epidemiologii Katedry Medycny Społecznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 29 maja 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

__________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Zakładu Zdrowia Publicznego Katedry Medycny Społecznejj
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 29 maja 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

__________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika
Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 19 maja 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika
Katedry i Klinice Neurochirurgii i Nerotraumatologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 12 maja 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego (pracownika naukowo-dydaktycznego)

w Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Nerotraumatologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 4 maja 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora zwyczajnego

w Klinice Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego
II Katedry Pediatrii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 4 maja 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pdiatrycznej
II Katedry Pediatrii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 28 kwietnia 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika

Zakładu Epidemiologii Katedry Medycyny Społecznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły:tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 20 kwietnia 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

_______________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:
Profesora nadzwyczajnego
w Katedrze i Klinice Medycyny Paliatywnej
na Wydziale Lekarskim I

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 14 marca 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

 _______________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:


Profesora nadzwyczajnego
w Klinice Neurologii
na Wydziale Lekarskim I

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 03 marca 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika
Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do  27 lutego 2017 roku na adres:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko


Profesora nadzwyczajnego
w Katedrze i Zakładzie Patologii i Profilaktyki Nowotworów
na Wydziale Lekarskim I

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 05 lutego 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

________________________________________________________________________________

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Profesora zwyczajnego

w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
na Wydziale Lekarskim I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do  08 stycznia 2017 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

________________________________________________________________________________

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko


Profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Immunologii Klinicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły:tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do 04 listopada 2016 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika

 Kliniki Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego II Katedry Pediatrii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do  27 października 2016 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

___________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika

Kierownika Kliniki Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do  27 października 2016 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

__________________________________________________________________________________

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika

Katedry Immunologii Klinicznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać w terminie do  27 października 2016 roku na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań