Opiekunowie lat

I rok studiów- dr hab. Katarzyna Mazur- Melewska

Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej
tel. (61) 849-13-18
e-mail: katarzynamelewska@ump.edu.pl

_______________________________________________________________________________________

II rok studiów- dr hab. Monika Derda

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej
tel. (61) 8546237
e-mail: mderda@ump.edu.pl

_______________________________________________________________________________________

III rok studiów – dr hab. Rafał Moszyński

Klinika Ginekologii Operacyjnej
tel. 61 841-94-90
e-mail:rafalmoszynski@ump.edu.pl


IV rok studiów – dr hab. Aleksandra Lisowska

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
tel. 61 849-13-85

e-mail:alisowska@ump.edu.pl 


V rok studiów - dr hab. Adrianna Mostowska

Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 
tel. 61 854-65-11 
e-mail: amostowska@wp.pl


VI rok studiów - prof. dr hab. Paweł Bogdański 

Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej
tel. 61 854-93-78 
e-mail: pawelbogdanski@wp.pl


Dietetyka (I i II stopień)-  dr Roma Krzymińska- Siemaszko

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
e-mail: romakrzyminska@interia.pl