Opiekunowie lat

I rok studiów- dr hab. Monika Derda

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej
tel. (61) 8546237
e-mail: mderda@ump.edu.pl

_______________________________________________________________________________________

II rok studiów – dr hab. Rafał Moszyński

Klinika Ginekologii Operacyjnej
tel. 61 841-94-90
e-mail:rafalmoszynski@ump.edu.pl


III rok studiów – dr hab. Aleksandra Lisowska

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
tel. 61 849-13-85

e-mail:alisowska@ump.edu.pl 


IV rok studiów - dr hab. Adrianna Mostowska

Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 
tel. 61 854-65-11 
e-mail: amostowska@wp.pl


V rok studiów - prof. dr hab. Paweł Bogdański 

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego
tel. 61 854-93-78 
e-mail: pawelbogdanski@wp.pl


VI rok studiów - dr hab. Jerzy Harasymczuk

Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
tel. 61 849-15-78
e-mail: jharasymczuk@ump.edu.pl


Dietetyka (I i II stopień)-  dr Monika Szulińska

Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych
e-mail: mszulinska1@wp.pl