Regulamin studiów

REGULAMIN STUDIÓW obowiązujący od 01 października 2016r.

REGULAMIN STUDIÓW

Sesja ciągła (Uchwała Rady Wydziału Lekarskiego I z dnia 15.03.2006 r.)
Indywidualny tok studiów

Regulamin

Załącznik 1 - wniosek o ITS

Załącznik 2 - formularz oceny

Załącznik 3 - wniosek o ITS