Regulamin studiów

REGULAMIN STUDIÓW obowiązujący od 1 października 2017 roku

REGULAMIN STUDIÓW obowiązujący od 1 października 2018 roku
Indywidualny tok studiów

Regulamin

Załącznik 1 - wniosek o ITS

Załącznik 2 - formularz oceny

Załącznik 3 - wniosek o ITS

 

Prace magisterskie

Regulamin prac magisterskich

Informacja na temat procedury wyboru prac magisterskich

Oświadczenie dotyczące wyboru tematu

Oświadczenie B