Regulamin studiów

REGULAMIN STUDIÓW obowiązujący od 1 października 2018 roku

REGULAMIN STUDIÓW obowiązujący od 1 października 2019 roku
Indywidualny tok studiów

Regulamin

Załącznik 1 - wniosek o ITS

Załącznik 2 - formularz oceny

Załącznik 3 - wniosek o ITS

 

Informacja dotycząca wyboru pracy

Prace licencjackie:
Regulamin prac licencjackich
Oświadczenie dotyczące wyboru pracy

Prace magisterskie:
Regulamin prac magisterskich
Oświadczenie dotyczące wyboru pracy