Słowo Dziekana

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci Wydziału Lekarskiego I

 

Witamy Was w murach naszej Alma Mater. Większość z Was przekracza próg naszej Uczelni po raz pierwszy, osiągnąwszy olbrzymi sukces w walce o indeks, jednak mam nadzieję, że największe Wasze sukcesy są jeszcze przed Wami, drodzy Koledzy.

Cieszę się bardzo, że wybraliście Wydział Lekarski I UMP dla zdobycia wymarzonego zawodu. Zapewniam, że spotkacie się tu z życzliwością, zrozumieniem i pomocą Waszych Nauczycieli oraz pracowników naszego Dziekanatu.

              Chciałabym, aby studiując na naszym Wydziale udało się Państwu zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania wybranego zawodu oraz poznać zasady etyki zawodowej, tak, abyście w przyszłości stali się doskonałymi specjalistami w swoich dziedzinach, zarówno w praktycznej medycynie, w dietetyce, jak i w działalności naukowej w neurobiologii.

              Studia na kierunku lekarskim, na neurobiologii, jak i na dietetyce wymagają dużego wysiłku, zaangażowania i wielu godzin żmudnej pracy, bowiem nie są to łatwe kierunki, ale zapewniam Was, że każdy uratowany w przyszłości pacjent, czy osoba, której prawidłowo dobrana dieta, pomoże choćby czuć się zdrowszą i szczęśliwszą, rekompensuje trud włożony w uzyskanie upragnionego Dyplomu. Natomiast poznanie nowych tajników z dziedziny neurobiologii pozwoli na dalszy rozwój wiedzy o funkcjonowaniu człowieka.

Po raz pierwszy w tym roku rozpoczęliśmy nauczanie na naszym wydziale Neurobiologii we współpracy z trzema Uczelniami naszego miasta. Neurobiologia, nauka o biologii układu nerwowego, jest królową nauk o życiu. Jak napisał noblista z roku 2000, Eric Kandel, celem neurobiologii jest wyjaśnienie zachowania, jako funkcji aktywności mózgu, zrozumienie, jak mózg organizuje i instruuje miliardy pojedynczych neuronów, aby człowiek czy zwierzę zachowywało się w sensownie i skutecznie, w jaki sposób działanie neuronów jest modyfikowane przez środowisko? Największym wyzwaniem neurobiologii jest zrozumienie podstaw biologicznych świadomości i procesów psychicznych, dzięki którym postrzegamy świat, działamy, uczymy się i zapamiętujemy.

              Podejmując te trudne studia musicie pamiętać, że wobec ciągłego rozwoju nauk medycznych będziecie musieli przez całe życie poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności, co wymaga bardzo systematycznej, niejednokrotnie wydawać by się mogło niemożliwej do wykonania pracy, czyli ciągłego uczenia się.

              Ucząc się i studiując pamiętajcie, że za naszą decyzją stoi zawsze pacjent, czyli drugi człowiek i dlatego odpowiedzcie sobie na pytanie, czy można być słabym i źle przygotowanym studentem?

 

              Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,

              Studia to nie tylko wysiłek zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności stopniowego realizowania marzeń, ale też czas na rozwijanie własnych pasji, zainteresowań, przyjaźni i miłości. Pamiętajcie, że okres studiów jest czasem kształtowania Waszych postaw moralnych i społecznych, i rozwijania wartości, które później decydują o Wyborach życiowych. Kształtujcie więc swoje umysły i swoje serca, pamiętając o tym, że troska o jedno i drugie jest podstawą działania dojrzałego człowieka.

              Na progu Waszego pierwszego roku akademickiego życzę Wam, aby okres studiowania  był czasem dobrym i owocnym, czasem rzetelnej nauki i radosnego nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni.

Życzę Wam zdobycia głębokiej i wszechstronnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które pozwolą za parę lat na owocne wykonywanie wybranego zawodu.

Życzę, aby młodzieńcza ciekawość i energia były motorem Waszych działań i osiągnięć.

              Pamiętajcie, że młodość pozwala Wam obrać właściwe kierunki, by osiągnąć wyznaczone cele. Powinniście kierować się miłością i przyjaźnią. Powinniście także buntować się przeciwko zacofaniu, kłamstwu i głupocie. Bądźcie solidarni. Starajcie się poznać to, co pozarozumowe i pamiętajcie, że świat bez uczuć i fantazji byłby nieciekawy i szary.     

„Tam sięgajcie, gdzie wzrok nie sięga; Łamcie, czego rozum nie złamie”

 

Powodzenia!

 

prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

Dziekan Wydziału Lekarskiego I