Standardy nauczania

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA NA ROK 2017-2018 profil praktyczny lata II-VI

RAMOWY PROGRAM NAUCZALNIA NA ROK 2017-2018 profil ogólnoakademicki rok I

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA NA ROK 2017-2018 dietetyka I rok I stopień

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA NA ROK 2017-2018 dietetyka I rok II stopień

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA NA ROK 2016-2017

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA W LATACH 2012-2018 - reforma studiów

 

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA W LATACH 2017-2020- dietetyka I stopnia

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA W LATACH 2018-2021- dietetyka I stopnia

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA W LATACH 2017-2019- dietetyka II stopnia

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA W LATACH 2018-2020- dietetyka II stopnia

 

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA W LATACH 2018-2020-neurobiologia II stopnia

FAKULTETY 2017/2018

FAKULTETY I i II rok

FAKULTETY III, IV i V rok

FAKULTETY dietetyka