Dla studentów I roku

Egzamin z fizyki

Szanowne Studentki i Studenci Wydziału Lekarskiego I

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią jesteście Państwo zobowiązani do przystąpienia do egzaminu z fizyki. Egzamin odbędzie się w dniu 7 października b.r.(sobota). Test egzaminacyjny udostępniony będzie na platformie SOLAT po uprzednim zalogowaniu się do systemu WISUS. Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia przedmiotów/modułów z których zajęcia realizowane są przez Katedrę Biofizyki.

Szczegóły techniczne dotyczące egzaminu:

- egzamin rozpocznie się o godzinie 11:00,

- czas trwania egzaminu wynosi 1 godz. 20 min.,

- dostęp do testu będzie ograniczony czasowo i będzie można go uruchomić wyłącznie między 11:00 a 11:15

- egzamin obejmuje 40 pytań testowych z jedną prawidłową odpowiedzią,

- w teście będzie tylko możliwość przejścia od pytania do pytania bez możliwości wyświetlenia listy wszystkich pytań i bez możliwości zmiany poprzedniej odpowiedzi – innymi słowy, każde pytanie egzaminacyjne będzie udostępnione jednokrotnie.

Egzamin uznany zostaje jako zdany jeśli student/studentka uzyska co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Wynik testu wyświetlony będzie tylko raz, po zakończeniu testu i nie będzie widoczny później w systemie SOLAT.

Przewidziane są dwie poprawki egzaminu.

 

Kierownik Katedry Biofizyki

Prof. dr hab. Leszek Kubisz

 

Immatrykulacja

Szanowni Państwo, przypominamy, że 03.10.2017 po uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się Immatrykulacja. Obecność na tym wydarzeniu jest obowiązkowa. Poniżej przedstawiamy listę z przydzielonymi miejscami, które musicie Państwo zająć. Jest to bardzo ważne ze względu na to, że w tej kolejności będziecie Państwo wyczytywani.

kierunek lekarski (aktualizacja 02.10.2017)

dietetyka I stopnia

dietetyka II stopnia

 

Podział na grupy

Szanowni Państwo, przedstawiamy podział na grupy dziekańskie.

dietetyka I stopnia (aktualizacja 27.09.2017)

dietetyka II stopnia (aktualizacja 26.09.2017)

kierunek lekarski

 

Szkolenie BHP

W związku z wprowadzaniem zarządzenia Rektora nr 102/2017 z dnia 4 września 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz rozpoczynającym się rokiem akademickim 2017-2018 uprzejmie informuję, że szkolenie  bhp dla studentów zostanie uruchomione na platformie OpenOlat od dnia 29.09.2017 r. od godzinny 10:00 i zgodnie z rozporządzaniem będzie udostępnione na kolejne 60 dni. Kurs obejmuje studentów na studiach polskojęzycznych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, uczestników studiów doktoranckich oraz studentów z warunkowym zaliczaniem lub przeniesionych z innych uczelni itd.

UWAGA: Studenci, którzy posiadają już numer indeksu UMP z wcześniejszych studiów/kierunków i rozpoczynają np. studia II stopnia (SUM), osoby z warunkowym zaliczeniem ze szkolenia bhp, doktoranci, osoby przyjęte w kolejnych naborach lub przeniesione zostały z innych uczelni mogą nie mieć automatycznie przydzielonego dostępu do kursu. W przypadku ww.  studentów, konieczne jest przesłanie ich danych (imię i nazwisko, numer indeksu oraz kierunek studiów) do CITK (elearning@ump.edu.pl.) lub do  Inspektoratu BHP (aradek@ump.edu.pl) w najbliższym możliwym terminie.

Wszelkie nieprawidłowości z dostępem do kursu lub jego działaniem należy zgłaszać bezpośrednio do Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia na adres email: elearning@ump.edu.pl.

 

 

SZKOLENIE RUSS (Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego)

Obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta przeprowadzane przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego (RUSS) odbędzie się 28.09.2017 (czwartek) po słodkim poczęstunku z okazji Dnia Organizacyjnego, około godz. 14:30  w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym, sala A, ul. Przybyszewskiego 37 A.

Pozdrawiam

Katarzyna Piotrowska

Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego

 

Informacje organizacyjne

W dniu 23.09.2017 w godzinach 8.00-11.00 zapraszamy do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I wszystkich studentów pierwszego roku.  W tych godzinach odbędzie się:

-wydawanie legitymacji studenckich za potwierdzeniem opłaty

-podpisywanie umów

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Poniżej przedstawiamy wzory umów, z którymi moga się Państwo zapoznać:

Wzór umowy dla studentów kierunku lekarskiego (studia stacjonarne)

Wzór umowy dla studentów kierunku lekarskiego (studia niestacjonarne)

Wzór umowy dla studentów kierunku dietetyka I stopnia (studia stacjonarne)

Wzór umowy dla studentów kierunku dietetyka II stopnia (studia stacjonarne)

Wzór umowy dla studentów kierunku dietetyka I stopnia (studia niestacjonarne)

Wzór umowy dla studentów kierunku dietetyka II stopnia (studia niestacjonarne)

Dnia 28.09.2017 odbędzie się DZIEŃ ORGANIZACYJNY dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego I. Zapraszamy na godzinę 11.30 do Centrum Kongresowo- Dydaktycznego przy ul. Przybyszewskiego 37a w Poznaniu. Na ten dzień zaplanowane jest spotkanie z Władzami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego- więcej imformacji w zaproszeniu

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

 Przypominamy również o Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018. Na Inauguracji obowiązuje strój galowy.  Więcej informacji TUTAJ

Po Inauguracji odbędzie się Uroczystość Immatrykulacyjna. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Zapraszamy również na naszą stronę na  facebooku

_________________________________________________________________

Informacja dotycząca Ubezpieczenia NNW

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość wykupienia Ubezpiecznia NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) na rok akademicki 2017/2018. Szczegóły dotyczące ubezpiecznia dostępne będą w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego I od 23.09.2017. Instrukcję aktywowania naliczenia przedstawiamy TUTAJ

__________________________________________________________________

 Informacje o wysokości opłat za studia w roku akademickim 2017/2018

Studenci studiów niestacjonarnych przyjęci na I rok zobligowani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego sposobu opłacania czesnego w roku akademickim 2017/2018, który znajduje się w module ASIA.

Zatwierdzony formularz należy wydrukować i dostarczyć do dziekanatu po podpisaniu umów nie później jak do 30 września 2017r.

W celu wypełnienia formularza należy przejść do modułu ASIA -> Wnioski/Podania -> Kierunek studiów -> Lista otwartych wniosków -> Wniosek o ustalenie liczby rat czesnego w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzenie Nr 62 /17 w sprawie odpłatności za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy powtarzaniu
określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w
nauce w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 61/17 w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne dla studentów przyjętych na studia
w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 72/16 w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2016/2017 i w latach nastepnych dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w latach 2011/2012-2015/2016
Załącznik do zarządzenia nr 72/16

 

 

 

Zobacz także

01/09/2016 KURS Z FIZYKI

Biuro Obsługi Badań
ul. Fredry 26/28
61-927 Poznań
tel. 61 45 24 235

Pn - Pt. 8:00 - 16:00
Sb 10:00 - 20:00