Komisje wydziałowe

1. Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia

Przewodnicząca: 
Dr hab. Ewa Wysocka

Sekretarz:
             
Dr n. med. Anna Miczke

Członkowie:
prof. dr hab. Paweł Bogdański         
Dr n. roln. Sławomira Drzymała-Czyż
Dr hab. Katarzyna Derwich
Dr hab. Katarzyna Jończyk-Potoczna
Dr hab. Krzysztof Katulski
Dr hab. Maria Litwiniuk
Dr hab. Radosław Mądry
Dr Iwona Rospond- Kubiak
Prof. dr hab. Jan Sikora
Dr hab. Małgorzata Szczepańska
Dr hab. Aleksandra Szczepankiewicz

Członkowie Rady Programowej:
Dr hab. Małgorzata Leszczyńska
Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Dr Emilia Korek

Członkowie Rady Pedagogicznej:
Dr hab. Monika Derda
Dr hab. Jerzy Harasymczuk
Dr hab. Rafał Moszyński
Dr Monika Szulińska

Przedstawiciel Rady Samorządu Doktorantów:           
Mgr Ewelina Olech

Przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego:
Jonasz Troszka
Filip Moskwa
Aleksandra Jarosz
Joanna Krasińska

Przedstawiciel Interesariuszy Zewnętrznych:
Dr n. med. Krzysztof Kord
el


2. Rada Programowa na kierunku lekarskim:

Przewodnicząca:
prof. dr hab Danuta Januszkiewicz-Lewandowska

Dziekan
Prof. dr hab. Ewa Wender- Ożegowska
Prodziekani:
Prof. dr hab. Wiesław Bryl
Prof. dr hab. Grzegorz Dworacki
Prof. dr hab. Maciej Krawczyński
Dr hab. Anna Mania

z Nauk Podstawowych:
Prof. dr hab. Małgorzata Bruska
Prof. dr hab. Paweł Jagodziński
Prof. dr hab. Leszek Kubisz
Prof. dr hab. Hanna Krauss
Dr hab. Edyta Mądry
Prof. dr hab. Michał Nowicki

z Nauk Przedklinicznych:
Prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz
Dr hab. Marzena Dworacka
Prof. dr hab. Anna Latos Bieleńska
Dr hab. Aldona Woźniak
Prof. Andrzej Marszałek
Dr hab. Ewa Wysocka

z Nauk Klinicznych:
Prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz
Dr hab. Maciej Cymerys
Prof. dr hab. Przemysław Guzik
Prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska
Prof. dr hab. Wojciech Kozubski
Dr hab. Małgorzata Leszczyńska
Prof. dr hab. Robert Spaczyński
Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Zespół ds. nowoczesnych form nauczania:
Dr n. med. Beata Buraczyńska-Andrzejewska
Dr n. med. Łukasz Gąsiorowski
Dr n. med. Alicja Kalinowska
Dr hab. Andrzej Minczykowski
Dr hab. Adrianna Mostowska
Dr n. med. Mikołaj Pawlak

Przedstawiciel Samorządu Studentów:
Martyna Piszczek

P
rzedstawiciel Samorządu Doktorantów:
mgr Ewelina Olech

3. Rada Programowa na kierunku dietetyka:

Przewodniczący:
prof. dr hab. Paweł Bogdański

Dziekan:
prof. dr hab. Ewa Wender- Ożegowska

Prodziekani:
Prof. dr hab. Wiesław Bryl
Prof. dr hab. Grzegorz Dworacki
Prof. dr hab. Maciej Krawczyński
Dr hab. Anna Mania

Członkowie:
Prof. dr hab. Piotr Fichna
Prof. dr hab. Juliusz Przysławski
Prof. dr hab. Maria Iskra
Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska- Tobis
Prof. dr hab. Dorota Zozulińska- Ziółkiewicz
Dr hab. Edyta Mądry
Dr hab. Wiesław Markwitz prof. UM
Dr hab. Piotr Rzymski
Dr hab. Agnieszka Zawiejska
Dr hab. Jakub Żurawski
Dr Aleksandra Kotlińska- Lemieszek
Dr Emilia Korek
Dr Matylda Kręgielska- Narożna

Członkowie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego:
Joanna Krasińska
Karolina Konopnicka

Członkowie Rady Samorządu Doktorantów:
mgr Katarzyna Pastusiak

 

3. Wydziałowa Komisja ds. powoływania na stanowisko profesora zwyczajnego:
Dziekan WL I – przewodnicząca – prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Prof. dr hab. Anna Bręborowicz
Prof. dr hab. Paweł Jagodziński
Prof. dr hab. Tomasz Kotwicki
Prof. dr hab. Wojciech Kozubski
Prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska
Prof. dr hab. Leszek Pawelczyk
Prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz
Prof. dr hab. Jacek Zachwieja

 

4.Wydziałowa Komisja ds. powoływania na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
Dziekan WL I – przewodnicząca – prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Prof. dr hab. Maciej Krawczyński
Prof. dr hab. Maciej Głowacki
Prof. dr hab. Sylwia Grodecka-Gazdecka
Prof. dr hab. Robert Juszkat
Prof. dr hab. Marek Niedziela
Prof. dr hab. Rodryg Ramlau
Prof. dr hab. Stefan Sajdak
Prof. dr hab. Aldona Siwińska

5. Wydziałowa Komisja ds. zatrudniania:
Dziekan WL I – przewodnicząca – prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Prof. dr hab. Wiesław Bryl
Prof. dr hab. Grzegorz Dworacki
Prof. dr hab. Piotr Fichna
Prof. dr hab. Marek Jóźwiak
Dr hab. Katarzyna Karmelita-Katulska
Prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz
Dr hab. Radosław Słopień
Dr hab. Jarosław Szydłowski
Dr hab. Jerzy Wójtowicz

 

6. Wydziałowa Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich:
Dziekan WL I – przewodnicząca – prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Prof. dr hab. Wiesław Bryl
Prof. dr hab. Grzegorz Dworacki
Prof. dr hab. Maciej Krawczyński
Dr hab. Anna Mania
Prof. dr hab. Waldemar Bobkowski
Prof. dr hab. Juliusz Huber
Prof. dr hab. Roman Jankowski
prof. dr hab. Jarosław Kocięcki
Prof. dr hab. Hanna Krauss
Dr hab. Sławomir Michalak
Prof. dr hab. Mariusz Puszczewicz
Prof. dr hab. Robert Spaczyński

 

7. Wydziałowa Komisja ds. Nostryfikacji:
Przewodnicząca - Dr hab. Edyta Mądry
Koordynator ds. nostryfikacji - Dr hab. n.med. Katarzyna Mazur – Melewska
Sekretarz - Dr hab. Maria Łukasik
Prof. dr hab. Anna Bręborowicz
Prof. dr hab. Wiesław Bryl
Prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska
Dr hab. Piotr Solarczyk
Prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz