Konkursy grantowe ze środków statutowych

Regulamin konkursu grantowego dla młodych naukowców

Regulamin konkursu grantowego dla samodzielnych pracowników nauki

 Termin składania wniosków: 28.04.2017.

Wnioski składane są elektronicznie (analogicznie do standardowych sprawozdań i wniosków na badania statutowe) poprzez: www.dwl1.ump.edu.pl/ankieta

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego dla samodzielnych pracowników nauki 2017

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach konkursu dla młodych naukowców 2017

Regulamin konkursu grantowego z rezewy dziekańskiej dla jednostek organizacyjnych WLI, które w rankingu za lata 2015/2016 uzyskały poniżej 200 punktów ministerialnych

Ranking jednostek według uzyskanych punktów (2015-2016)

Termin składania wniosków: 15.05.2017.