Konkursy grantowe ze środków statutowych

Konkurs grantowy dla samodzielnych pracowników nauki:

Lista rankingowa wniosków w konkursie grantowym dla samodzielnych pracowników nauki

Regulamin konkursu grantowego dla samodzielnych pracowników nauki

Termin składania wniosków upłynął: 27.04.2018. Wnioski składane elektronicznie (analogicznie do standardowych sprawozdań i wniosków na badania statutowe) poprzez: www.dwl1.ump.edu.pl/ankieta


Konkurs grantowy dla Młodych Naukowców:

Lista rankingowa wniosków w konkursie dla Młodych Naukowców

Regulamin konkursu grantowego dla młodych naukowców

Termin składania wniosków upłynął: 27.04.2018. Wnioski składane elektronicznie (analogicznie do standardowych sprawozdań i wniosków na badania statutowe) poprzez: www.dwl1.ump.edu.pl/ankieta


Konkurs grantowy z rezerwy dziekańskiej dla jednostek organizacyjnych WLI, które w rankingu za lata 2016/2017 uzyskały poniżej 200 punktów ministerialnych

Regulamin konkursu grantowego z rezerwy dziekańskiej dla jednostek organizacyjnych WLI, które w rankingu za lata 2016/2017 uzyskały poniżej 200 punktów ministerialnych

Termin składania wniosków upłynął: 18.05.2018.


Lista rankingowa - ocena parametryczna jednostek (2016-2017) - ranking jednostek według uzyskanych punktów