Konkursy grantowe ze środków statutowych

Regulamin konkursu grantowego dla młodych naukowców

Regulamin konkursu grantowego dla samodzielnych pracowników nauki

 Termin składania wniosków: 27.04.2018.

Wnioski składane są elektronicznie (analogicznie do standardowych sprawozdań i wniosków na badania statutowe) poprzez: www.dwl1.ump.edu.pl/ankieta

 

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO Z REZERWY DZIEKAŃSKIEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WLI, KTÓRE W RANKINGU ZA LATA 2016/2017 UZYSKAŁY PONIŻEJ 200 PUNKTÓW MINISTERIALNYCH

Lista rankingowa

Termin składania wniosków: 18.05.2018.