Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Lekarskiego I

Pełnomocnik ds. Dietetyki

prof. dr hab. Paweł Bogdański

Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej
ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań
e-mail: pbogdanski@ump.edu.pl

Pełnomocnik ds. Neurobiologii

prof. dr hab. Jolanta Dorszewska

Pracownia Neurobiologii
ul. Przybyszewskiego 49
e-mail: jolanta.dorszewska@ump.edu.pl