Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Lekarskiego I

Pełnomocnik ds. Dietetyki

prof. dr hab. Paweł Bogdański

Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych
ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań
e-mail: pbogdanski@ump.edu.pl