Przeniesienia na WL I

Uchwała nr 137/2016


Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 września 2016 roku w sprawie ustalenia „Zasad przenoszenia studentów na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z innych krajowych Uczelni Medycznych” :

Uchwała nr 137/2016 - zasady przenoszenia się studentów na UMP
Załącznik do Uchwały 137/2016

Wykaz przedmiotów rozpoczetych po 01.10.2012 r.

Wykaz przedmiotów zgodnych ze standardami z 2007 r.